Logo Arabisk Sprogcenter

BETINGELSER


Alle beløb er i DKK.


Du kan aflyse deltagelse i et kursus op til 2 uger FØR kursets startdato uden aflysningsgebyr (send en mail til support@arabisk-sprogcenter.dk).


Du kan skifte til et andet kursus op til 3 uger EFTER kursets startdato uden gebyr (hvis du befinder dig på et forkert niveau; send en mail til support@arabisk-sprogcenter.dk).


Kurser kan blive aflyst, hvis der ikke opnås minimum holdstørrelse, i så fald refunderes hele kursusbeløbet.


Evt. aflyste mødegange pga. sygdom gennemføres i forlængelse af kursets planlagte forløb.


Undervisningsmateriale til kvindeholdet som bliver sendt hver uge pr. mail må ikke gives videre eller sælges uden lærers tilladelse.


Ved månedlig betaling af kursusbeløbet er der en måneds opsigelsesvarsel.


Ved månedlige betaling skal regninger være tilmeldt Nets (PBS). Hvis du ikke melder til Nets (PBS), vil der være et administrationsgebyr på 50 kr. pr. faktura.


Vi er overbevist om at en lille holdstørrelse øger læringsudbytte hos kursisten. Derfor begrænser vi vores hold til max. 12 kursister. Hvis der er mindre end 5 kursister tilmeldt holdet, så forkorter vi holdet fra 10 til 8 uger fordi vores erfaring er at intensiv smågruppeundervisning (3-4 kursister) faciliterer hurtigere læring af undervisningsmaterialet. Det er dog ikke mulig at afholde holdet med mindre end 3 kursister og i denne tilfælde aflyser vi holdet og refunderer kursusgebyret.


Privatundervsining skal aflyses mindst 24 tiemr før undervisningen. Ved aflysning mindre end 24 timer før faktureres timerne.


TERMS & CONDITIONS


Currency is DKK.


You can cancel your course participation until 2 weeks before course start without any cancelation fees applying (please send an email to support@arabisk-sprogcenter.dk).


You can change to a different course until 3 weeks after course start without any fees applying (in case you find yourself in the wrong course level by sending an email to support@arabisk-sprogcenter.dk).


Courses canceled due to the course not reaching the minimum participant number will be reimbursed in full.


Instruction canceled due to sickness of the instructor, etc. will be made up with a replacement or an additional session after the course ends.


In case of monthly payments, there is one month noctice to resign from the course.


In case of monthly payments, invoices need to be registered with nets (PBS). In case this is not done an administration fee of Kr. 50,- will be charged per invoice.


We are convinced that small course groups increase the learning outcome for our students and therefore limit course group size to max. 12 students. In case of there being less than 5 students signed up for a class, we shorten the course from 10 to 8 weeks, because our experience is that intensive courses with a very small students number (3 or 4) increase learing speed and the course material can be covered in less time. It is however not possible to hold a course with less than 3 students and in this case we calcel the class and refund the course fee.


Privat instruction should be canceled at least 24h before the planned class, otherwise the teaching units will be charged.

Logo Arabisk Sprogcenter
Location pin
Phone
Email

Lyngbyvej 11, 1. sal

Østerbro Centret / Vibenshus

2100 København Ø, Danmark

Kontor kun åbent  efter aftale!


(+45) 21 700 567 (Telefontid: Ma-Fr 9-12)


kontakt@arabisk-sprogcenter.dk

MobilePay: 111415

©  2017 - 2019 Arabisk Sprogcenter. All Rights Reserved.

CVR: 25392361