Introduktion til arabisk

Kom i gang med arabisk!

I modulet "Introduktion til arabisk" vil du lære, hvordan du mestrer det arabiske alfabet, hvordan du udtaler bogstaverne og du vil lære at læse en vokaliseret arabisk tekst.

Der opbygges en basisordforråd og læres nogle grundlægende koncepter indenfor sætningsopbyggelse og grammatik. Dette modul er fundamentet for kursusserien Moderne Standard Arabisk A og B. Læs mere her:

Moderne standardarabisk: Fortsætter | arabisk-sprogcenter.dk

arabiske bogstaver

Modulet omfatter 3 kurser:

 • Introduktion til arabisk 1

Her vil du lære, hvordan du mestrer det arabiske alfabet, hvordan du udtaler bogstaverne og du vil lære at læse en vokaliseret arabisk tekst.

 • Introduktion til arabisk 2

Her begynder du at opbygge et basisordforråd, som omfatter hverdagsting, basal grammatik (såsom artikel, ordkøn, osv.), og du vil fokusere på at øve dig i at læse arabisk skrift samt i at udtale bogstaverne.

 • Introduktion til arabisk 3

            På kurset Introduktion til arabisk 3 bygger du videre på de færdigheder, du har opnået på Introduktion            til arabisk 2. Her vil du også blive introduceret for udsagnsord (både datid og nutid) og vil oversætte
            sætninger mellem arabisk og dansk (begge veje).

            Kurset egner sig også til kursister, der har lært basal arabisk et andet sted og som ønsker at starte blødt
            op hos Arabisk Sprogcenter inden de tilmelder sig Moderne Standard Arabisk-kurserne.

  NÆSTE KURSUSGANGE

  Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!

  KURSUSDETALJER - INTRODUKTION TIL ARABISK 1


  Oversigt

  • Det første skridt på din rejse mod mestring af arabisk!
  • Lær det arabiske alfabet og vokaltegn
  • Øv læsning af bogstaverne, når de er sat sammen
  • Lær hvordan du udtaler bogstaverne korrekt
  • Læg fundamentet for videre arabisk læring på de efterfølgende kurser


  Pensum

  • Det arabiske alfabet
  • Sammensætning af bogstaver
  • Vokaler/tegn (harakat)
  • Nunation (tanwin)
  • Lange vokaler
  • Stumme bogstaver (sukun)
  • Bløde konsonanter
  • Hamza
  • Dobbeltbogstaver (shadda)


  Anbefalet baggrund

  Ingen særlig baggrund er påkrævet. Dette kursus er for kursister, som endnu ikke har erfaring med det arabiske alfabet.


  Kursusmateriale

  Kurset vil bruge "Gateway to Arabic 1" som kan købes på engelsk eller dansk. Kursister kan købe bogen ved første undervisningsgang i skolen (betaling via Mobilepay 111 415).


  Udbytte af kurset

  Ved udgangen af kurset vil du være i stand til at læse enhver vokaliseret arabisk tekst, inklusiv tekster fra Koranen. (Du vil også være i stand til at spotte hvilket bogstav på kursusbilledet, som rent faktisk ikke er arabisk skrift).


  Dette kursus er påkrævet for:

  • Introduktion til arabisk 2
  • Kursus i syrisk dialekt  KURSUSDETALJER - INTRODUKTION TIL ARABISK 2


  Oversigt

  • Opbyg dit ordforråd!
  • Basal grammatik
  • Øve læsning samt udtale
  • Basiskonversation
  • Dan fundamentet for videre arabisklæring i de efterfølgende kurser


  Pensum

  • Forbedr din evne til at læse arabisk skrift endnu mere
  • Ordkøn
  • Demonstrative pronominer
  • Adjektiver
  • Bindeord
  • Spørgeord
  • Artikler
  • Stedord
  • Opbyggelse af ordforråd - hverdagsting
  • Præpositioner
  • Kort dialog
  • Dualis og pluralis
  • Talord


  Anbefalet baggrund

  Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Kurset  "Introduktion til arabisk 1" er anbefalet.


  Kursusmateriale

  Kurset vil bruge "Porten til arabisk 2". Kursister kan købe bogen ved første undervisningsgang i skolen (betaling via MobilePay-nummer 111 415).


  Udbytte af kurset

  Ved udgangen af kurset vil du have erhvervet basal grammatik og have opbygget dit ordforråd.


  Dette kursus er påkrævet for:

  • Introduktion til arabisk 3


  KURSUSDETALJER - INTRODUKTION TIL ARABISK 3


  Oversigt

  • Opbyg dit ordforråd!
  • Basal grammatik
  • Øve læsning samt udtale
  • Basiskonversation
  • Dan fundamentet for videre arabisklæring i de efterfølgende kurser


  Pensum

  • Forbedr din evne til at læse arabisk skrift endnu mere
  • Udsagnsord datid og nutid
  • Opbyggelse af ordforråd - hverdagsting
  • Ejefald af ejestedsord (al-idafa)
  • Masser af øvelser i oversættelse fra og til arabisk!
  • Hverdagsfraser ifm. hilsen, afsked mm.


  Anbefalet baggrund

  Kurserne "Introduktion til arabisk 1" og "Introduktion til arabisk 2" er anbefalet.


  Kursusmateriale

  Kurset vil bruge "Key to Arabic 2/Nøglen til arabisk 2". Kursister kan købe bogen ved første undervisningsgang i skolen (betaling via MobilePay-nummer 111 415).


  Udbytte af kurset

  Ved udgangen af kurset vil du være i stand til at læse enhver vokaliseret arabisk tekst, inkl. udgaver af Koranen (du vil også være i stand til at spotte hvilket bogstav på kursusbilledet, som faktisk ikke er arabisk skrift). Du vil have fået styr på basal grammatik og have opbygget dit ordforråd.


  Dette kursus er påkrævet for:

  • Modern standardarabisk A1


  VORES NYHEDSBREV

  KURSUSINFO

  Varighed: 10 uger (nogle kurser kan have kortere varighed mod flere undervisningsdage eller længere lektioner)

  Lektioner: 20 á 45 minutter

  Holdstørrelse: 3-12

  Sted: Bernhard Bangs Alle 23, 1.

  2000 Frederiksberg

  Betaling: Kreditkort eller MobilePay ifm. online-tilmelding

  Holdstørrelse

  Vi er overbevist om at en lille holdstørrelse øger læringsudbytte hos kursisten. Derfor begrænser vi vores hold til max. 12 kursister. Hvis der er mindre end 5 kursister tilmeldt holdet, så forkorter vi holdet fra 10 til 8 uger fordi vores erfaring er at intensiv smågruppeundervisning (3-4 kursister) faciliterer hurtigere læring af undervisningsmaterialet. Det er dog ikke muligt at afholde holdet med mindre end 3 kursister og i dette tilfælde aflyser vi holdet og refunderer kursusgebyret.


  Kursus format

  Kurset består af en ugentlig undervisningssession (2 eller 3 lektioner á 45 minutter), lektiearbejde og øvelser.


  Ugentlig tidsengagement

  Kursisten anbefales at dedikere minimum to timer ugentligt på at lære reglerne og øve sig udenfor klasseværelset. Jo større det ugentlige tidsengagement er, jo større er læringsudbyttet.