Moderne standardarabisk A

Kom i gang med arabisk!

VORES NYHEDSBREV

KURSUS DETALJER

Varighed: Skoleåret (indtil slutning af juni)

Lektioner: 2 enheder (á 45 minutter) om ugen

Holdstørrelse: 4 - 12

Sted: Bernhard Bangs Alle 23, 1.

2000 Frederiksberg

Undervisningsfri: Skoleferien og helligdage

Betaling: Kreditkort eller MobilePay ifm. online-tilmelding

PRIS

2.150 KrHoldstørrelse

Vi er overbevist om at en lille holdstørrelse øger læringsudbytte hos kursisten. Derfor begrænser vi vores hold til max. 12 kursister.  Det er dog ikke muligt at afholde holdet med mindre end 4 kursister og i dette tilfælde aflyser vi holdet og refunderer kursusgebyret.


Kursus format

Kurset består af en ugentlig undervisningssession (2 lektioner á 45 minutter), lektiearbejde og øvelser.


Ugentlig tidsengagement

Kursisten anbefales at dedikere minimum to timer ugentligt på at lære reglerne og øve sig udenfor klasseværelset. Jo større det ugentlige tidsengagement er, jo større er læringsudbyttet.

arabiske bogstaver

I modulet "Moderne standardarabisk A" bliver man introduceret til moderne standardarabisk (Al-Fus'ha), det arabiske sprog som bruges ifm. TV-kommunikation, nyhedsaviser, medier og radio. Det er også sproget, der anvendes ved formel uddannelse i alle arabisksprogede lande.

Vi tilsigter at balancere en grammatikorienteret tilgang med en færdighedsorienteret tilgang.

NÆSTE KURSUSGANGE

Modulet omfatter 4 kurser:

 • Moderne standardarabisk A1

Gennemgå Lesson 1-3 i bogen "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic"

 • Moderne standardarabisk A2

Gennemgå Lesson 4-6 i bogen "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic"

 • Moderne standardarabisk A3

Gennemgå Lesson 7-9 i bogen "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic"

 • Moderne standardarabisk A4

Gennemgå Lesson 10-14 i bogen "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic"

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!

KURSUSDETALJER - MODERNE STANDARDARABISK A1


Oversigt


Kursus pensum

 • Navneordssætning
 • Bestemt og ubestemt artikel
 • Navneord, køn og ental/flertal
 • Tilknyttede og separate stedord
 • Introduktion til rodmønstrene
 • Samtaler i klasselokalet
 • Lær at introducere dig selv
 • Lær de mest brugte ord i Moderne Arabisk
 • Possessivpronominer
 • Spørgord


Anbefalet baggrund

Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Kursisten forventes at have taget modulet "Introduktion til arabisk" eller at have et tilsvarende arabisk niveau.


Kursus bøger

Kurset vil bruge "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic" som kan købes hos os her.  Bogen inkluderer lydoptagelser, interaktive øvelser og videoer. Kursister forventes at anskaffe sig en kopi før kursusstart eller kan købe det den første kursusgang i skolen (betaling via mobilepay).


Udbytte af kurset

Ved udgangen af dette kursus vil du være i stand til at konstruere basale navneordssætninger ved brug af forskellige tal (ental, flertal) og køn, med alment brugt ordforråd.


Dette kursus er påkrævet for:

 • Modern standardarabisk A2KURSUSDETALJER - MODERNE STANDARDARABISK A2


Oversigt


Kursus pensum


 • Objektpronominer
 • Nutid/Fremtid
 • Bestemt/ubestemt
 • Adverbier
 • Verbumsætning
 • Verbal Noun


Anbefalet baggrund

Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Kursisten forventes at have taget kurset "Moderne standardarabisk A1" eller at have et tilsvarende arabisk niveau.


Kursus bøger

Kurset vil bruge "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic" som kan købes hos os her.  Bogen inkluderer lydoptagelser, interaktive øvelser og videoer. Kursister forventes at anskaffe sig en kopi før kursusstart eller kan købe det den første kursusgang i skolen (betaling via mobilepay).


Udbytte af kurset

Ved udgangen af dette kursus vil du være i stand til at konstruere basale sætninger ved brug af forskellige tal (ental, flertal) og køn, med alment brugt ordforråd.


Dette kursus er påkrævet for:

 • Moderne standardarabisk A3


KURSUSDETALJER - MODERNE STANDARDARABISK A3


Oversigt


Kursus pensum


 • Superlativ
 • Predikat i navnesætning
 • Datid
 • Negation
 • Brug en arabisk ordbog
 • Tallene


Anbefalet baggrund

Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Kursisten forventes at have taget kurset "Moderne standardarabisk A2" eller at have et tilsvarende arabisk niveau.


Kursus bøger

Kurset vil bruge "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic" som kan købes hos os her.  Bogen inkluderer lydoptagelser, interaktive øvelser og videoer. Kursister forventes at anskaffe sig en kopi før kursusstart eller kan købe det den første kursusgang i skolen (betaling via mobilepay).


Udbytte af kurset

Ved udgangen af dette kursus vil du være i stand til at konstruere basale sætninger ved brug af forskellige tal (ental, flertal) og køn, med alment brugt ordforråd.


Dette kursus er påkrævet for:

 • Moderne standardarabisk A4


KURSUSDETALJER - MODERNE STANDARDARABISK A4


Oversigt


Kursus pensum


 • Konditional
 • Komparativ
 • Verb-subjekt overenstemmelse
 • Anna og Inna


Anbefalet baggrund

Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Kursisten forventes at have taget kurset "Moderne standardarabisk A3" eller at have et tilsvarende arabisk niveau.


Kursus bøger

Kurset vil bruge "Al-Kitaab fii Tacallum al-'Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic" som kan købes hos os her.  Bogen inkluderer lydoptagelser, interaktive øvelser og videoer. Kursister forventes at anskaffe sig en kopi før kursusstart eller kan købe det den første kursusgang i skolen (betaling via mobilepay).


Udbytte af kurset

Ved udgangen af dette kursus vil du være i stand til at konstruere basale sætninger ved brug af forskellige tal (ental, flertal) og køn, med alment brugt ordforråd.


Dette kursus er påkrævet for:

 • Moderne standardarabisk B1