SOMMERKURSER

Moderne standardarabisk (MSA) eller al-fusha benyttes til  korrespondance, moderne litteratur og massemedierne (nyhedsaviser, radio, tv, eller internet).

MSA er et formelt og primært skriftligt sprog. Der er ingen indfødte brugere af MSA, når det kommer til talesproget,   men

Gruppe af arabisk kursister

størstedelen af de uddannede i den arabiske verden lærer MSA gennem formel skolegang.

Selvom arabere, som ikke er uddannede formelt, oftest ikke kan tale MSA, kan mange forstå det på grund af det betydelige overlap der er mellem de forskellige variationer inden for det arabiske sprog. Moderne Standard Arabisk er fortsat standardiseret  i hele den arabiske verden. 


Arabisk Sprogcenter tilbyder en modulbaseret undervisning i form af en serie af kurser i Moderne Standard Arabisk, som tilsigter at give den kursist uden kendskab til arabisk (begynderniveau) et højt niveau af færdighed (øvet niveau). Når den naturlige logik i det arabiske sprog er tillært, vil læring gå hurtigere.

Vi tilsigter at opbygge funktionelle kommunikationsevner i alle 4 områder indenfor sprogkompetence (skrivning, tale, høre/forståelse og læsning) samt at blande grammatisk læring med opbygning af den kursistens  ordforråd, skræddersyet til de personlige fokusområder.


Vores modulbaserede serier omfatter 3 moduler fra begynderniveau til et godt funktionelt niveau:


- Introduktionsmodul (2 kurser á 30 enheder, omkring 1/2 år)

- Moderne standardarabisk A - Let øvet modul (4 kurser á 30 enheder, omkring 1 år)

- Moderne standardarabisk B - Øvet modul (4 kurser á 30 enheder, omkring 1 år)

moderne standardarabisk program

Moderne Standard Arabisk

KURSUS STRUKTUR

VORES NYHEDSBREV

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!


KURSISTENS UDTALELSER