TAJWEED

Tajweed er regelsættet som sikrer den korrekte recitation af Koranen. Udtrykket kommer fra det arabiske ord j - w - d, som har betydningen “at forbedre”.


 

Målet for Tajweed er at lære kursisterne at give det enkelte bogstav sin “ret” vedrørende længde, fonetik (makharij) og kvalitet/egenskab (sifaat).

        

Koran

Koranen blev åbenbaret som en reciteret tekst og er afhængig af Tajweed-reglerne for den korrekte recitation. Derfor er Koranen og Tajweed-reglerne uadskillelige. Det er derfor vigtigt at lære den korrekte måde at recitere Koranen på og give ethvert bogstav sin ”ret”, dvs. den korrekte artikulation samt fonetik.

 

Grundig viden om og implementering af Tajweed-reglerne er også vigtig for at sikre bibeholdelsen af Koranens betydninger, da en mindre ændring af udtalelsen af et bogstav kan ændre betydningen af en ayah (koranvers).

 

Størstedelen af lærde er enige om, at den korrekte recitation af Koranen er en personlig obligation (fard ’ayn) for enhver muslim, både for kvinder og mænd.

 

Alle vores undervisere på Tajweedkurserne, er uddannet på den traditionelle måde af lærde og har optjent en gyldig undervisningstilladelse (Ijaza) fra en autoriseret underviser med ubrudt kæde (silsila). Vi underviser med udgangspunkt i Hafs ’an ’Aasim-recitationen (qira'at).

 

Vores kurser har et klassisk format, og kursister på forskellige niveauer bliver undervist sammen og lærer af hinanden. Underviseren begynder hver kursusgang med en kort teoriforklaring og går derefter i gang med individuel øvelse og recitation med den enkelte kursist. Vores Tajweed-kurser foregår kønsopdelt.

 

Kursister skal være bekendte med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau). Vi anbefaler modulet ”Introduktion til arabisk”, hvis man endnu ikke opfylder dette krav.

 

Tajweed er et løbende kursus, hvor kursisten kan "springe på" når som helst og på hvilket som helst niveau (det anbefales dog, at kursisten kan læse arabisk på et basalt niveau). Kurset betales månedligt via PBS.

VORES NYHEDSBREV

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!