KLASSISK ARABISK

Klassisk arabisk er den ældste from for arabisk, som studeres bredt. Det er Koranens sprog og sproget på tekster fra den klassiske tid i det islamiske rige (inklusiv tekster, der omhandler emner indenfor Koranens lære), hadith (beretninger om Profeten Muhammads,  Guds fred og velsignelser være med ham, ord

arabisk koran

og handlinger), islamisk lovlære (fiqh) og teologi (’aqidah), historie, profetisk biografi (sirah), geografi, poesi, grammatik (nahu), medicin, astronomi og andre videnskaber.

Indtil for få årtier tilbage var denne type arabisk den, der undervistes mest i. Klassisk arabisk bliver stadig brugt i dag, men er for det meste forbeholdt religiøse og meget formelle tekster.

klassisk arabisk program

VORES KURSER

VORES NYHEDSBREV

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!


KURSISTERS UDTALELSER