Irakisk / Golf arabisk dialekt

Begynd din rejse til at tale Golf staternes dialekt!

VORES NYHEDSBREV

KURSUS DETALJER

Varighed: 8 uger

Lektioner: 2 enheder (á 45 minutter) om ugen

Holdstørrelse: 4 - 12

Sted: Bernhard Bangs Alle 23, 1.

2000 Frederiksberg

Undervisningsfri: Skoleferien og helligdage

PRIS

1600 kr.Holdstørrelse

Vi er overbevist om at en lille holdstørrelse øger læringsudbytte hos kursisten. Derfor begrænser vi vores hold til max. 12 kursister.  Det er dog ikke muligt at afholde holdet med mindre end 4 kursister og i dette tilfælde aflyser vi holdet og refunderer kursusgebyret.


Kursus format

Kurset består af en ugentlig undervisningssession (2 lektioner á 45 minutter), lektiearbejde og øvelser.


Ugentlig tidsengagement

Kursisten anbefales at dedikere minimum to timer ugentligt på at lære reglerne og øve sig udenfor klasseværelset. Jo større det ugentlige tidsengagement er, jo større er læringsudbyttet.

arabiske bogstaver

INTRODUKTION TIL ARABISK

Lær at læse den arabiske skrift på

kun 10 uger!!!

Ingen viden påkrævet.

arabic taxi

Her finder du vores kurser som er målrettet  mod at styrke kursistens evner i at tale og forstå irakisk / Golf arabisk dialekt.

Irakisk / Golf arabisk dialekt er en dialekt, som forstås i Irak og Golfstaterne (Saudiarabien, Kuwait, Dubai mv).

Kurserne fokuserer hovedsageligt på at udvikle evnen til at tale og forstå/lytte, mens der i en mindre grad fokuseres på grammatik og læseevner.

NÆSTE KURSUSGANGE

Vores kursusudbud omfatter 2 moduler:

 • Golf arabisk dialekt A (3 kurser)

Du kan starte på kurserne i dette modul med det samme uden nogen forudsætninger i arabisk. Vi går i gang med at tale, tale, tale og fokuserer på hverdagssituationer. Du vil kunne bruge det lærte i samtalen med arabisktalende fra den første kursusdag. Kurserne er modulært opbyggede, hvilket betyder, at du kan starte med enten A1, A2 eller A3, afhængigt af det kursus der aktuelt bliver tilbudt.

 • Golf arabisk dialekt B (3 kurser)

Du kan starte på kurserne i dette modul, når du har været igennem alle kurser fra Golf arabisk dialekt A. Vi går i gang med at tale, tale, tale og fokuserer på hverdagssituationer. Du vil kunne bruge det lærte i samtalen med arabisktalende fra den første kursusdag. Kurserne er modulært opbyggede, hvilket betyder, at du kan starte med enten A1, A2 eller A3, afhængigt af det kursus der aktuelt bliver tilbudt.

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!

KURSUSDETALJER - IRAKISK / GOLF ARABISK DIALEKT A1, A2, A3


Oversigt

 • Begynd din rejse i at tale irakisk / Golf arabisk dialekt
 • Lær at manøvrere i hverdagssituationer på arabisk
 • Færdighedsbaseret tilgang
 • Opbyg dine grammatik- og læsefærdigheder i et overskueligt tempo


Kursuspensum


 • Hils på hinanden og præsenter dig selv
 • Undervisningssituationer og hverdagsobjekter
 • På restauranten
 • Stedord
 • Indkøbssituationer
 • I bussen/ved togstationen
 • Tal


Anbefalet baggrund

Der er ikke krav til særlig baggrund, men vi anbefaler et vist kendskab til det arabiske skriftsprog (det er dog ikke et krav). I løbet af kurset vil det arabiske alfabet blive introduceret gradvist og blive brugt i stigende omfang. Målet er, at kursisten bliver styrket i at kunne læse arabisk skrift i løbet af de første kursusniveauer.


Kursusbøger

Kurset vil bruge "Colloquial Arabic of the Gulf". Kursister forventes at anskaffe sig en kopi før kursusstart.


Udbytte af kurset

Ved udgangen af kurset vil du være i stand til at præsentere dig selv, føre en simpel konversation omkring hverdagsemner (rejse, indkøb, spørg efter vej). Du vil også kunne opnå et vist kendskab til arabisk skrift.


Dette kursus er påkrævet for:

 • Golf arabisk dialekt B