Tajweed

Lær at recitere Koranen korrekt og melodisk!

 
 

KURSUS DETALJER

Varighed: Skoleåret (indtil slutning af juni)

Lektioner: 2 enheder (á 45 minutter) om ugen

Holdstørrelse: 4 - 12

Sted: Bernhard Bangs Alle 23, 1.

2000 Frederiksberg

Undervisningsfri: Skoleferien og helligdage

Betaling: Månedlig via Nets (PBS)

Tajweed kurserne foregår kønsopdelt!

PRIS

499 Kr./månedHoldstørrelse

Vi er overbevist om at en lille holdstørrelse øger læringsudbytte hos kursisten. Derfor begrænser vi vores hold til max. 8 kursister.  Det er dog ikke muligt at afholde holdet med mindre end 4 kursister og i dette tilfælde aflyser vi holdet og refunderer kursusgebyret.


Kursus format

Kurset består af en ugentlig undervisningssession (2 lektioner á 45 minutter), lektiearbejde og øvelser.


Ugentlig tidsengagement

Kursisten anbefales at dedikere minimum to timer ugentligt på at lære reglerne og øve sig udenfor klasseværelset. Jo større det ugentlige tidsengagement er, jo større er læringsudbyttet.

arabiske bogstaver

INTRODUKTION TIL ARABISK

Lær at læse den arabiske skrift på

kun 10 uger!!!

Ingen viden påkrævet.

Koran

Tajweed fokuserer på den korrekte artikulation af alle arabiske bogstaver, med et særligt fokus på bogstavernes fonetik (makharij).   Desuden vil du lære Tajweed- reglerne, som sikrer den korrekte recitation.


Du vil lære, hvordan du mestrer det arabiske alfabet, hvordan du udtaler bogstaverne og hvordan du reciterer Koranen korrekt.


NÆSTE KURSER

Man kan godt tilmelde sig et kursus efter dets start. Bare send en mail til kontakt@arabisk-sprogcenter.dk!

KURSUS INDHOLD


Oversigt

  • Lær den korrekte artikulation af det arabiske alfabet og vokaltegn
  • Lær Tajweed-reglerne
  • Øv læsning og recitation af Koranen
  • Nyd individuel øvelsestid med underviseren til at arbejde på dine personlige mål
  • Bliv inspireret af andre kursisterOm kurset

I Tajweed gennemgår du det arabiske alfabet og vokaltegnene samt deres fonetik, dvs. udtalen af de arabiske bogstavlyde for at sikre, at din artikulation er korrekt. Individuel øvelsestid med underviseren sikrer at fejl bliver opdaget og du dermed får hjælp til at nå dine personlige mål.

 

Vores kurser har et klassisk format, og kursister på forskellige niveauer bliver undervist sammen og lærer af hinanden. Underviseren begynder hver kursusgang med en kort teoriforklaring og går derefter i gang med individuel øvelse og recitation med den enkelte kursist.Kursus pensum

  • Fonetik (Makharij)
  • Tajweed-regler
  • Juz 'Amma
  • Individuel øvelsestid


Anbefalet baggrund

Kursisten skal være bekendt med arabisk skriftsprog og bør være i stand til at læse en vokaliseret tekst relativt flydende (hastighed er dog ikke afgørende på dette niveau).  Vi anbefaler modulet ”Introduktion til arabisk”, hvis man endnu ikke opfylder dette krav.


Kursusbøger

Kursusmaterialer bliver delt ud af underviseren. Det er en god ide at anskaffe sig en Tajweed-Koran, som kan købes hos Islamguide.dk.


Dette kursus er påkrævet for følgende kurser:

  • Ingen